1

đức phật No Further a Mystery

News Discuss 
Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của Ngũ căn. Nói một cách dễ Helloểu: Ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy. Axiom Area is building record, guided from the eyesight of the flourishing https://glennv581ltb5.wssblogs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story