1

Rumored Buzz on اخبار اجتماعی

News Discuss 
وی گرایش روابط عمومی دانشگاه را به سمت روابط عمومی هوشمند و علمی دانست و گفت: دانشگاه نسل چهارم و اجتماعی که برای آن هدف گذاری شده نیاز به روابط عمومی هوشمند دارد بنابراین باید نیروهای توانمند و فعال در روابط عمومی ها به کار گرفته شوند تا کمک کنند http://htbabolsar.ir/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story