1

Not known Facts About دکوراسیون داخلی منزل ایرانی

News Discuss 
یکی دیگر از خواستهای کارفرما با توجه به موقعیت پلان و تاسیسات آن جانمایی یخچال ساید در این ضلع ( مشترک با وردوی)از آشپزخانه بود و برای پاسخگویی به این نیاز در طراحی این قسمت از امتداد فلاور باکس جلوگیری و با طراحی آیینه دکوراتیو فضایی برای قرارگیری یخچال در https://www.jfcmorfin.com/index.php?title=%C3%98%C2%A7%C3%9B%C5%92%C3%98%C2%AF%C3%99%E2%80%A1_%C3%99%E2%80%A1%C3%98%C2%A7%C3%9B%C5%92_%C3%98%C2%AF%C3%9A_%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%9B%C5%92%C3%99%CB%86%C3%99%E2%80%A0_%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%E2%80%9E%C3%9B%C5%92_%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2%C3%99%E2%80%A1%C3%98%C2%A7%C3%9B%C5%92%C3%9B%C5%92_%C3%9A_%C3%99%E2%80%A1_%C3%99%E2%80%A1%C3%9B%C5%92%C3%9A%E2%80%A0_%C3%9A_%C3%98%C2%B3_%C3%98%C2%AF%C3%9B%C5

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story