1

đọc sách online đắc nhân tâm - An Overview

News Discuss 
Nguyên tắc số 30: “Làm cho người khác cảm thấy vui vẻ thực hiện chính đề nghị của bạn.” Đắc nhân tâm – Tips on how to get close friends and Affect People today của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh https://ctruyncnhntm81346.slypage.com/17582795/đắc-nhân-tâm-online-for-dummies

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story